اخبار

افزایش بازیافت قراضه آلومینیوم و مس چینی

باشگاه آلومینیوم: چین با وجود کاهش شدید واردات قراضه‌های غیرآهنی در سال ۲۰۱۸، آلومینیوم و مس بیشتری در مقایسه با یک سال قبل بازیافت کرد.

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از ایسنا، واحد بازیافت فلزات انجمن صنعت فلزات غیر آهنی چین به پلاتس اعلام کرد چین ۵.۱ میلیون تن قراضه آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ بازیافت کرده که یک درصد در مقایسه با ۵.۰۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ رشد داشته است. همچنین بازیافت مس در سال ۲۰۱۸ به ۲.۱ میلیون تن رسید که پنج درصد بالاتر از دو میلیون تن در سال ۲۰۱۷ بود.

این در حالی است که طبق آمار گمرکی، واردات قراضه آلومینیوم چین در سال ۲۰۱۸ در چارچوب سیاست دولت این کشور برای محدود کردن واردات زباله‌های صنعتی، ۳۰ درصد کاهش داشت و به حدود ۱.۵ میلیون تن رسید. چین عمدتاً از آمریکا و اروپا واردات دارد.

به گفته منابع صنعتی، چین برای سیستم‌های بازیافت، عرضه داخلی کافی دارد. بازیافت در سال ۲۰۱۴ فعال‌تر بود و در این سال ۵.۶۵ میلیون تن قراضه آلومینیوم و ۲.۹۵ میلیون تن مس بازیافت شد. انجمن صنعت فلزات غیر آهنی چین آمار ۲۰۱۸ برای مس و روی بازیافتی را اعلام نکرده است. چین در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲.۴۸ میلیون تن روی بازیافت کرده بود که سه درصد بالاتر از ۲.۴۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ بود و ۶.۱۱ میلیون تن باتری‌های سرب اسید در سال ۲۰۱۷ بازیافت کرد که دو درصد بالاتر از شش میلیون تن در سال ۲۰۱۶ بود.