کتیبه ای در سقف

درب کرکره ای کتیبه ای در سقف
درب اتوماتیک کرکره ای با مکانیزم جمع شونده زیر سقفی هنگامی که کاملا باز شود، به طور کامل در داخل پارکینگ قرار می گیرد و اصلا از سقف پارکینگ بیرون نمی زند. اگر چه این مکانیزم برای عملکرد اتوماتیک بسیار مناسبتر است اما نقطه ضعف این سیستم این است که قیمت آن بالاتر بوده و در داخل پارکینگ در زیر سقف باید شیارهای افقی برای حرکت مکانیزم در آن و تحمل وزن درب هنگام باز شدن کامل، نصب شود.